Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja usluga Rajska Ptica Group doo

Uslovi korišenja usluga Rajska Ptica Group doo omogućuju definisanje pravila po kojima se ponašaju Naručilac (Kupac) i Prodavac (Rajska Ptica Group doo) u procesu koji uključuje: poručivanje cvetnog aranžmana, plaćanje porudžbine i dostavu porudžbine trećem licu – Primaocu koga određuje Naručilac.

Naručivanje proizvoda i prijem porudžbine

Naručilac naručuje željene proizvode putem sajta, e-malom ili telefonom. Prilikom porudžbine Naručilac je dužan da pruži sledeće podatke neophodne da bi se uspešno realizovala dostava: šifru i naziv proizvoda, lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa), podake vezane za dostavu (ime i prezime osobe kojoj se proizvod dostavlja, adresa dostave, kontakt telefon, vreme dostave, tekst poruke, ime ustanove i drugi detalji po potrebi).

Porudžbina se smatra prihvaćenom tek nakon što Prodavac potvrdi e-mailom ili telefonskim pozivom da ju je primio.

Prodavac zadržava pravo provere podataka koje je Korisnik naveo prilikom kupovine.

Prodavac zadržava pravo otkazivanja porudžbine u slučajevima više sile.

Proizvod se može smatrati rezervisanim samo u slučaju kada je izvršena uplata ili kada Naručilac dobije potvrda od Prodavca da je poručivanje registrovano.

Prodavac zadržava pravo da koriguje izgled porudžbine u odnosu na fotografiju sa sajta u nekim detaljima zbog karakteristika materijala za izradu aranžmana (sezonsko cveće, stadijum cveta – pupoljak, potpuno procvetali cvet, trenutna ponuda na tržištu i slično). Prodavac je u obavezi da obavesti Naručioca o ovim promenama i da pre prihvatanja porudžbine dobije saglasnost od Naručioca za date promene.

Dostava

Dostava se vrši u vreme i na adresu Primaoca koju je dostavio Naručilac. Preuzimanje porudžbine vrši navedeni Primalac ili neka druga osoba na datoj adresi. Dostave na adrese kompanija (kancelarije, bolnice, hoteli i drugo) se smatraju realizovanim kada porudžbinu preuzme naznačeni Primalac ili zaposleno lice zaduženo za prijem pošiljki. Prodavac ne odgovara ukoliko firma ne sme da preuzme ovkavu pošiljku i u takvim slučajevima dostavu smatra realizovanom.

Prodavac zadržava pravo da vreme dostave bude do 60 minuta ranije ili kasnije od zahtevanog vremena zbog mogućih nepredviđenih okolnosti (gužva u saobraćaju i slično).

Dostava se smatra realizovanom kada Primalac ili drugo lice na datoj adresi ili lice zaposleno u firmi zaduženo za prijem pošiljki preuzme poručeni aranžman, kao i u slučajevima kada Primalac odbija da primi poklon, kada u naznačeno vreme nema nikoga na datoj adresi ili kada je Naručilac dao pogrešne podatke o Primaocu.

Cene i plaćanje

Cene proizvoda se nalaze na internet prodavnici sajta Rajska Ptica Group doo i date u dinarima. U cenu prudžbine je uključena i dostava na teritoriji centralnih opština Beograda za aranžmane skuplje od 4.000,00 din a za jeftinije cena je u iznosu od 500,00 din. Cene za dostavu van ove zone su predmet posebnih dogovora između Naručioca i Prodavca.

Cene su podložne promenama pre potvrde porudžbine.

Plaćanje

Plaćanje je moguće na više načina: online platnim karticama, uplatama na račun preko uplatnice ili u gotovini.

Račun Dekoracija Rajska Ptica doo: 265-605031000094318(Raiffeisen Bank)

Reklamacije

Reklamacije se uvažavaju ukoliko su e-mailom poslate u roku od dva sata od izvršene dostave i isključivo ako se odnose na nerealizovani dogovor između Naručioca i Prodavca. Prodavac se obavezuje da uvaži reklamacije koje su zasnovane na realnim činjenicama i da ispravi grešku u najkraćem roku.

Otkazivanje porudžbine

Otkazivanje porudžbine nije moguće, osim u posebnim slučajevima. Uplaćeni iznos za otkazanu porudžbinu ne može se vratiti Naručiocu. Prodavac zadržava pravo procene da li je otkazivanje opravdano.

Dodatne informacije

Prodavac nije odgovoran za sledeće situacije:
– alergijske reakcije koje mogu da izazovu pojedine biljke iz cvetnih aranžamana,
– moguća toksičnost pojedinih biljaka,
– dolaska u direktni dodir dece ili kućnih ljubimaca sa porudžbinama,
– štete koja nastaje usled kvašenja ili zaprljanja odeće i podloge na koju se stavlja porudžbina,
– rok trajanja pojedinih aranžmana, jer je to u direktnoj vezi sa karakteristikama samog cveća i njihovog vegetativnog perioda,
– povrede, požar ili druga šteta izazvani ili podstaknuti pratećim elementima u aranžmanima (igračke, alkoholna pića, trake i drugi dekorativni elementi).

Podaci o kupcu – privatnost i zaštita podataka
Rajska Ptica Group doo je u obavezi da sve podatke o Naručiocu i Primaocu porudžbine u potpunosti zaštiti i time sačuva njihovu privatnost. Podaci koji su neophodni za dostavu porudžbine mogu se koristiti samo u tu svrhu. Korišćenjem usluga Rajska Ptica Group doo smatra se da je Naručilac dao saglasnost za prikupljanje ličnih podataka.

Završna napomena

Smatra se da je, korišćenjem usluga Rajske Ptice Group doo, Naručilac upoznat sa uslovim Uslovi korišćenja usluga Rajske Ptice Group

U ime Rajske Ptice Group doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Rajske Ptice Group doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaš nalog

Ukoliko koristite usluge Rajske Ptice Group Doo, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem dostavacveca.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti dostavacveca.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Rajska Ptica Group doo zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

**Izjava o konverziji**

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.”

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime „Rajska Ptica Group doo“ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni 6 za obavljanje posla. Svi zaposleni „Rajska Ptica Group doo“ odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu”.

Povraćaj sredstava

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, „Rajska Ptica Group doo“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”